Տիգրան Դովլաթյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ
Ավարտել է ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի բակալավրիատը (2008թ.), այնուհետև՝ մագիստրատուրան (2011թ.):

Մասնագիտական վերապատրաստումներ.
2010թ. - Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորում. (Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման կենտրոն),
2011թ. - Էրիքսոնյան հիպնոսի սեմինարներ. (Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման կենտրոն),
2011թ. - «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով (Հայաստան, Երևան),
2011թ. - Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի 1-ին փուլի սեմինարների (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն),
2011-2012թթ. Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի 2-րդ փուլի սեմինար (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն),
2011-2012թթ. Անհատական հոգեբանական Խորհրդատվության հմտությունների մարզման սեմինարներ (Սեդա Ղազարյանի Հիշատակի Հիմնադրամ),
2012թ. - ) «Կրթության հոգեբանի մասնագիտական հմտությունների զարգացում» գործնական դասնթացին, (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն),
2012-2013թթ. «Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ» դասնթացին (Սեդա Ղազարյանի Հիշատակի Հիմնադրամ)
2013թ. - «Հեքիաթ թերապիայի հիմունքներ» դասնթացին, (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն),

Հոգեթերապևտիկ պրակտիկա
2012թ.-ից իրականացնում է հոգեթերապևտիկ գործունեություն հումանիստական և կոգնիտիվ-վարքաբանական ուղղություններով երեխաների և մեծահասակ այցելուների հետ:

2012թ.-ից ակտիվորեն մասնակցում է ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում գործող սուպերվիզիոն խմբին:

2012թ. - իրականացնում եմ հոգեբանական աջակցություն անբարենպաստ ընտանիքների երեխաներին և ծնողներին՝ «Շող» ցերեկային կենտրոնում և Մեծամորի «Ընտանիք և համայնք» հասարակական բարեգործական կազմակերպություններում։