Հոգեթերապիա
ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ

Չափահասների հոգեթերապիան նպատակ ունի հոգեթերապևտի և այցելուի միջև ստեղծված թերապևտիկ հարաբերությունների և հատուկ տեխնիկաների միջոցով լուծելու հոգեբանական խնդիրները կամ հաղթահարելու կյանքի դժվարությունները: Հոգեթերապևտիկ անհատական աշխատանքը թույլ է տալիս ազատվել իռացիոնալ վախերից, շոշափել հուզող «իմաստայինե խնդիրները, ուժգնացնել ինքնատիրապետումը և զարգացնել մյուսների հետ շփվելու ընդունակությունը:

Հոգեբանական խնդիրները, որոնցով դիմում են Կենտրոն, տարբեր են՝

 • Վախեր և տագնապներ
 • Դեպրեսիա և ցածր տրամադրություն
 • Նևրոզներ
 • Փոխհարաբերությունների խնդիրներ, կոնֆլիկտներ
 • Անլիարժեքության զգացում, անվստահություն
 • Ինքնազարգացման և ինքնաճանաչման պահանջ և այլն:

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքից առաջ իրականացվում է մեկ նախնական հանդիպում, որի նպատակն է այցելուի նախնական հայցի ձևակերպումը, թերապևտիկ համաձայնության կայացումը, թերապիայի պայմանների ներկայացումը, ինչպես նաև մասնագետի ընտրությունը։ 


Հ
ոգեթերապիայի մեկ հանդիպման արժեքն է՝

ԵՊՀ ուսանողներ՝ 5000 դրամ

Այլ ուսանողներ` 6000 դրամ

Այլ մասնակիցներ՝ 8000 դրամ։

Մասնագետներ
Արժեքը` 5000-8000
Դավիթ Գևորգյան
Կենտրոնի տնօրեն, հոգեթերապևտ և խմբավար
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
Տիգրան Դովլաթյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ

Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիան ուղղված է երեխաների և դեռահասների հոգեբանական խնդիրների լուծմանը և կանխարգելմանը: Կիրառվող տարատեսակ հոգեբանական մեթոդները և մեթոդիկաները նպաստում են երեխայի հոգեբանական առողջության բարելավմանը: Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայում հատկապես ուշադրություն է դարձվում երեխաների հոգեկան զարգացման տարիքային առանձնահատկություններին՝ նորմայի հետ համեմատության կոնտեքստում: 

Հաշվի առնելով երեխայի կենսաբանական, հոգեբանական և սոցիալական զարգացման առանձնահատկությունները՝ թերապիան նպաստում է վարքային և հուզական ռեակցիաների կարգավորմանը և երեխայի հարմարմանը սոցիումում:

Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայում աշխատում են հետևյալ խնդիրների հետ.

 • Հիպերակտիվություն և ուշադրության դեֆիցիտ
 • Վարքային խանգարումներ
 • Նեգատիվիզմ, հրահրող/սադրող վարք
 • Վախեր և տագնապներ
 • Դեպրեսիա և ցածր տրամադրություն
 • Ուսուցման խնդիրներ
 • Հոգեկան զարգացման խանգարումներ և այլն:

Կենտրոնն ունի մանկական հոգեթերապիայի համար նախատեսված խաղասենյակ, որտեղ իրականացվում են հոգեթերապևտիկ և զարգացնող աշխատանքներ տարբեր տարիքի երեխաների հետ:

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքից առաջ իրականացվում է մեկ նախնական հանդիպում ծնողների կամ խնամակալների հետ, որի նպատակն է նախնական հայցի ձևակերպումը, թերապևտիկ համաձայնության կայացումը, թերապիայի պայմանների ներկայացումը, ինչպես նաև մասնագետի ընտրությունը:

Հոգեթերապիայի մեկ հանդիպման արժեքն է՝  5000-6000 դրամ։

Մասնագետներ
Արժեքը` 5000-6000
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
Տիգրան Դովլաթյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ
Սոսե Խաչիբաբյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ

Զույգերի և ընտանեկան հոգեթերապիան նախատեսված է խնդրային փոխհարաբերությունների (սիրային, ընտանեկան, ընկերական, գործնական) մեջ գտնվող անձանց համար: Հոգեթերապիայի նպատակն է փոխհարաբերությունների մեջ տեղի ունեցող գործընթացների մասին իրազեկվածության բարձրացումը, ստեղծված իրավիճակից ելքերի և լուծումների քննարկումը, կառուցողական երկխոսության իրագործումը:

Ընտանեկան հոգեթերապիայի դիմում են հետևյալ խնդիրներով.

 • Միջանձնային հաղորդակցման դժվարություն
 • Հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական համատեղելիության խնդիրներ
 • Սեռական կյանքին վերաբերող հոգեբանական խնդիրներ
 • Վշտի, դավաճանության և բաժանման խնդիրներ
 • Ընտանեկան հարաբերությունների բարելավման ձգտում և այլն:

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքից առաջ իրականացվում է մեկ նախնական հանդիպում զույգի կամ ընտանիքի հետ, որի նպատակն է նախնական հայցի ձևակերպումը, թերապևտիկ համաձայնության կայացումը, թերապիայի պայմանների ներկայացումը, ինչպես նաև մասնագետի ընտրությունը։

Հոգեթերապիայի մեկ հանդիպման արժեքն է՝

ԵՊՀ ուսանողներ՝ 6000-7000 դրամ
Այլ բուհերի ուսանողներ՝ 7000-8000 դրամ
Այլ մասնակիցներ՝ 8000-10000 դրամ:

Մասնագետներ
Արժեքը` 6000-10000
Դավիթ Գևորգյան
Կենտրոնի տնօրեն, հոգեթերապևտ և խմբավար
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար