Սուպերվիզիա
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱ

Երեխաների, դեռահասների և չափահասների հետ աշխատող հոգեթերապևտների համար նախատեսված անհատական սուպերվիզիան հնարավորություն է տալիս թերապևտներին քննարկելու առանձին խնդրային դեպքերը սուպերվիզորի հետ, ավելի բազմակողմանի ընկալելու թերապիայի ընթացքում առաջ եկած խնդիրները, բացահայտելու և հաղթահարելու այցելուի հետ աշխատանքի մասնագիտական և անձնային թակարդները:

Անհատական սուպերվիզիայի արժեքն է՝
ԵՊՀ ուսանողներ՝ 4000 դրամ
Այլ բուհերի ուսանողներ՝ 6000 դրամ
Մասնագետ հոգեբաններ և հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 7000 դրամ

Երեխաների և դեռահասների հետ աշխատող թերապևտների սուպերվիզիան իրականացնում է Իրինա Խանամիրյանը:

Չափահասների հետ աշխատող թերապևտների սուպերվիզիան իրականացնում են Դավիթ Գևորգյանը, Իզաբելլա Ղազարյանը, իրինա Խանամիրյանը և Մերի Սմբատյանը։

Մասնագետներ
Արժեքը` 4000-7000
Դավիթ Գևորգյան
Կենտրոնի տնօրեն, հոգեթերապևտ և խմբավար
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
ԽՄԲԱՅԻՆ ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱ
ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻՈՆ ԽՈՒՄԲ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊևՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խմբին կարող են մասնակցել այն հոգեբանները, ովքեր վարում են հոգեթերապևտիկ պրակտիկա կամ պատրաստվում են այն սկսել, ինչպես նաև հարակից ոլորտներում աշխատող մասնագետները: Խումբը ընթանում է բալինտյան ոճով (տես՝ Մեր մասին բաժնում): Մասնակիցների քանակը՝ 5-8: Խումբը հավաքվում է շաբաթական 1 անգամ 2,5 ժամ տևողությամբ հանդիպումների, որոնց ընթացքում քննարկվում է 1 դեպք կամ սուպերվիզիոն հայց:

Խմբի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

Սուպերվիզիայի արժեքը՝
ԵՊՀ ուսանողներ՝  33750 դրամ
Այլ բուհերի ուսանողներ՝ 40000 դրամ
Մասնագետ հոգեբաններ և հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 45000 դրամ

Վարող
Արժեքը` 33750-45000
Դավիթ Գևորգյան
Կենտրոնի տնօրեն, հոգեթերապևտ և խմբավար
ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻՈՆ ԽՈՒՄԲ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խմբում կարող են ընդգրկվել այն գործանական հոգեբանները, ովքեր աշխատում են երեխաների ու դեռահասների հետ որպես հոգեթերապևտ և տվյալ պահին ունեն այցելուներ, ինչպես նաև երեխաների կրթության ու զարգացման ոլորտի հետ առնչվող հարակից մասնագետը: Խումբը ընթանում է բալինտյան ոճով (տես Մեր մասին բաժնում): Խումբը հավաքվում է շաբաթական 1 անգամ՝ 1,5-2 ժամ տևողությամբ հանդիպումների. յուրաքանչյուր հանդիպմանը քննարկվում է 1 դեպք:

Խմբի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

Տևողությունը՝ 24 ժամ

Դասընթացի արժեքը՝
ԵՊՀ ուսանողներ՝ 32400 դրամ
Այլ բուհերի ուսանողներ՝ 38400 դրամ
Մասնագետ հոգեբաններ և հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 43200 դրամ

Վարող
Արժեքը` 32400-43200
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐԻ ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻՈՆ ԽՈՒՄԲ

Սուպերվիզիոն խումբը նախատեսված է կլինիկական հոգեբանների համար, ովքեր աշխատում են կամ ունեն առնչություն պրակտիկ բժշկական ոլորտի հետ և ունեն սուպերվիզիոն խորհրդատվության կարիք: Խմբում մասնակիցները հնարավորություն են ստանում քննարկելու առանձին խնդրային դեպքերը սուպերվիզորի և խմբի մյուս անդամների հետ, ավելի բազմակողմանի ընկալելու այցելուի դեպքն ու իրավիճակը և լուծելու թերապիայի ընթացքում առաջ եկած խնդիրները:

Խմբի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

Դասընթացի արժեքը՝
ԵՊՀ ուսանողներ՝ 21600 դրամ
Այլ բուհերի ուսանողներ՝ 25600 դրամ
Մասնագետ հոգեբաններ և հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 28800 դրամ

Վարող
Արժեքը` 21600-28800