Թրենինգներ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՎԵՍՏ
Անձնային աճ
2 ամիս

Թրենինգի նպատակն է առողջ հարաբերությունների էության բացահայտումը և փոխհարաբերությունների կառուցումը:

Թրենինգի շրջանակներում մասնակիցները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու և սեփական անձով բեկելու հետևյալ թեմաներին.

  • «Հարաբերությունե հասկացության սահմանում
  • Հաղորդակցման սահմաններ (սահմանների ընկալում`որպես բաժանման կամ միավորման եզր)
  • Մոտիկություն` հաղորդակցում առանց սահմանների, թ՞ե իրական հարաբերություններ
  • Կախյալություն ` հաղորդակցման բացակայության անհնարություն
  • Փոխկախյալ հարաբերութունների հաղթահարում
  • Խմբային հաղորդակցում. «Ես և խումբըե`փոխադարձ ընկալումների ռեֆլեքսիայի փորձ
  • Ագրեսիան հաղորդակցման մեջ. կոնֆլիտկների առաջացում
  • Կոնֆլիտկների հաղթահարման եղանակներ

Տևողությունը՝ 26 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 32500դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 39000 դրամ

Մասնագետ հոգեբաններ՝ 45500 դրամ

Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 45500 դրամ

Վարող
Արժեքը` 32500-45500
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար