Թրենինգներ
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԹՐԵՆԻՆԳ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՔԻԱԹ-ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
Անձնային աճ
2 ամիս

Թրենինգն ուղղված է անձնային տարբեր կողմերի ճանաչմանն ու ընդունմանը, անձնային ռեսուրսային կողմերի բացահայտմանը, որոնք կարող են օգտակար լինել կյանքի դժվար իրավիճակներում: Մասնկիցները ձեռք կբերեք անցյալում կամ այժմ հուզող խնդիրները վերլուծելու հմտություններ, հնարավորություն կունենան քննարկելու կյանքի իմաստին վերաբերող հարցերը և ակտուալ հուզող խնդիրները, և այդ ամենը հեքիաթային և խորհրդանշային կերպարների ու սյուժեների համատեքստում:

 

 

Տևողությունը՝ 30 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 37500 դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 45000 դրամ

Այլ մասնակիցներ՝ 52500 դրամ։

Վարող
Արժեքը` 37500-52500
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար