Թրենինգներ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՆՔՆԱՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Անձնային աճ
1.5 ամիս

«Դուք երբևէ երկրորդ անգամ առաջին տպավորություն
թողնելու հնարավորություն չեք ունենա»


Թրենինգի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվում ժեստերի լեզվին՝ որպես ինքնաներկայացման հիմք, կքննարկվի առաջին տպավորության ստեղծման մեխանիզմները: Թրենինգը նպատակ ունի ձևավորելու սեփական խոսքային ոճ՝ նախապատրաստելու մեծ լսարանի առջև ելույթների: Դուք կյուրացնեք նյութի արդյունավետ ներկայացման և լարվածության հաղթահարման տեխնիկաներ, կսովորեք զրուցակցին գրավելու հատուկ հնարներ:

 

Տևողությունը՝ 24 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝  30000 դրամ

Այլ ուսանողներ՝  36000 դրամ

Այլ մասնակիցներ՝ 42000 դրամ։

 

Վարող
Արժեքը` 30000-42000
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար