Թրենինգներ
ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Անձնային աճ
2 ամիս

Թրենինգի նպատակն է հաղթահարել հուզական հեռավորությունը, լարվածությունը, բացահայտել ճանաչողական և անձնային ոլորտները: Թրենինգի ընթացքում կանցկացվեն հոգեվիճակների տարբերակմանը և բնորոշմանն ուղղված վարժություններ: Կիրականացվեն հույզերի, զգացմունքների և դրանց կառավարմանն ուղղված, էմպաթիան և հուզական ռեֆլեքսիան արտահայտող վարժանքներ: Ձեզ հնարավորություն կընձեռնվի մասնակցելու համախմբվածությանը վերաբերող քննարկումների և վարժությունների: Կիրականացվեն փոխըմբռնմանը և ռեֆլեքսիային նպաստող, «հետադարձ կապըե ապահովող վարժանքներ:

 

Տևողությունը՝ 28 ժամ  

 

Թրենինգի արժեքը՝ 

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 35000 դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 42000 դրամ

Այլ մասնակիցներ՝ 49000 դրամ։

 

Վարող
Արժեքը` 35000-49000
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար