Թրենինգներ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ուսուցողական
3 ամիս

Թրենինգը հատկապես օգտակար կարող է լինել հոգեբանության բաժնի ավարտական կուրսերի ուսանողների և սկսնակ մասնագետների համար:

Թրենինգի ընթացքում կծանոթանաք՝

  • Հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքներին և փուլերին
  • Խորհրդատվության հիմնական հմտություններին և մեթոդներին
  • Այցելու-թերապևտ հարաբերությունների մոդելին

Թրենինգը հնարավորություն կտա հստակեցնել պատկերացումները թերապևտ-այցելու հարաբերությունների և աշխատանքի ընթացքի վերաբերյալ: Թրենինգը կարող է օգնել ավելի վստահ ու պատրաստ լինել սկսելու սեփական պրակտիկ աշխատանքը:

Թրենինգրի այս խմբին կարող են մասնակցել ՄԻԱՅՆ հոգեբանության բաժնի 3-րդ, 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, հոգեբան-մասնագետներ կամ հարակից մասնագետներ:

 

Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

 

Տևողությունը՝ 48 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 36000դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 54000 դրամ

Մասնագետ հոգեբաններ՝ 66000 դրամ

Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 72000 դրամ

 
 

 

 

 

Վարող
Արժեքը` 36000-72000
Նարինե Խաչատրյան
Կենտրոնի խմբավար