Թրենինգներ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ
Ուսուցողական
2.5 ամիս

Թրենինգի ընթացքում քննարկցվելու են հետևյալ խոշոր թեմաները.

  • Հոգեբանական խորհրդատվության էությունը և նպատակները
  • Խոհրդատուի անձի առանձնահատկությունները
  • Խորհրդատվության փուլերը
  • Խորհրդատվության տեսակները

Թրենինգի գործնական մասը նվիրված է տրանզակտ վերլուծության, ՆԼԾ-ի, պոզիտիվ հոգեթերապիայի և գեշտալտ-թերապիայի այն տեխնիկաների և հմտությունների մարզմանը, որոնք անհրաժեշտ են խորհրդատվության հետևյալ փուլերի իրագործման և դրանցում տարբեր դժվարությունների հաղթահարման համար.

  • Այցելուի հետ կոնտակտի հաստատման փուլ
  • Այցելուի և խորհրդատուի «միաձուլմանե փուլ
  • Խորհդատվության ավարտի կամ բաժանման փուլ

Թրենինգի այս խմբին կարող են մասնակցել ՄԻԱՅՆ հոգեբանության բաժնի 3-րդ, 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, հոգեբան-մասնագետներ կամ հարակից մասնագետներ:

Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

 

Տևողությունը՝ 36 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 27000դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 40500դրամ

Մասնագետ հոգեբաններ՝ 49500 դրամ

Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 54000 դրամ

 
 
Վարող
Արժեքը` 27000-54000
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար