Թրենինգներ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ
Ուսուցողական
3 ամիս

Թրենինգի ընթացքում քննարկցվելու են հետևյալ խոշոր թեմաները. 

 

  • Հոգեբանական խորհրդատվության էությունը և նպատակներըԽոհրդատուի անձի առանձնահատկությունները
  • Խորհրդատվության փուլերը
  • Խորհրդատվության տեսակները

Թրենինգի գործնական մասը նվիրված է տրանզակտ վերլուծության, ՆԼԾ-ի, պոզիտիվ հոգեթերապիայի և գեշտալտ-թերապիայի այն տեխնիկաների և հմտությունների մարզմանը, որոնք անհրաժեշտ են խորհրդատվության հետևյալ փուլերի իրագործման և դրանցում տարբեր դժվարությունների հաղթահարման համար.

  • Այցելուի հետ կոնտակտի հաստատման փուլ
  • Այցելուի և խորհրդատուի «միաձուլման փուլ»
  • Խորհդատվության ավարտի կամ բաժանման փուլ


Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

Տևողությունը՝ 48 ժամ 

Թրենինգի արժեքը՝
ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 36000դրամ 
Այլ ուսանողներ՝ 54000 դրամ 
Մասնագետ հոգեբաններ՝ 66000 դրամ
Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 72000 դրամ

 

 
 
Վարող
Արժեքը` 36000-72000
Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար