Թրենինգներ
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱ (2-ՐԴ ՓՈՒԼ)
Ուսուցողական
48 ժամ

Թրենինգի ընթացքում կծանոթանաք՝

  • Խորքային անգիտակցականի սիմվոլների և դրսևորումների ակտիվացման միջոցներին
  • Հոգեբանական խնդիրների հետ խորքային աշխատանքի տեխնիկաներին
  • Անգիտակցական նյութի հոգեբանական վերլուծության եղանակներին

2-րդ փուլին կարող են մասնակցել ՄԻԱՅՆ 1-ին փուլն անցած մասնակիցները:

Թրենինգների ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ ուսանողներ՝ 42000դրամ

Այլ բուհի ուսանողներ՝ 60000 դրամ

Մասնագետներ՝ 72000 դրամ

 
 
Վարող
Արժեքը`
Սյուզան Սարգսյան
Կենտրոնի խմբավար