Թրենինգներ
ՀԵՔԻԱԹ-ԹԵՐԱՊԻԱ
Ուսուցողական
4 ամիս

Թրենինգի ընթացքում կծանոթանաք՝

  • Փոխաբերությունների (մետաֆորների) հետ աշխատանքի հիմնական առանձնահատկություններին
  • Հեքիաթ-թերապիայի հիմնական սկզբունքներին և փուլերին
  • Թերապիայի ընթացքում հեքիաթների հետ աշխատանքի տարբեր ձևերին
  • Հեղինակային և կախարդական հեքիաթների կիրառման առանձնահատկություններին
  • Հոգեբանական տարբեր խնդիրների հետ աշխատանքում հեքիաթների թերապևտիկ դերին

Թրենինգրի այս խմբին կարող են մասնակցել ՄԻԱՅՆ հոգեբանության բաժնի 3-րդ, 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, հոգեբան-մասնագետներ կամ հարակից մասնագետներ:

Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

 

Տևողությունը՝  64 ժամ  

 

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 48000դրամ

Այլ  ուսանողներ՝ 72000 դրամ 

Մասնագետ հոգեբաններ՝ 88000 դրամ   

Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 96000 դրամ

Վարող
Արժեքը` 48000-96000
Իրինա Խանամիրյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար