Թրենինգներ
ԽՄԲԱՎԱՐԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ (2-ՐԴ ՓՈՒԼ)
Ուսուցողական
2 ամիս

Թրենինգի նպատակն է՝խմբավարության հմտությունների մարզում, դժվար մասնակիցների հետ աշխատանքի տեխնիկաների փորձարկում, դերային խաղեր իրականացնելու հմտությունների յուրացում:

 

Թրենինգում արծարծվող հիմնական թեմաներն են.

  • Դերային խաղերի կիրառման տեխնոլոգիան թրենինգում:
  • Վերբալիզացիայի տեխնիկաներ:
  • Ակտիվ լսողության և ոչ վերբալ հաղորդակցման հմտություններ:
  • Ռեֆլեքսիվ լսողության հմտություններ:
  • Կոնֆրոնտացիա և ֆասիլիտացիա:
  • Հետադարձ կապի տրամադրման հմտություններ:
  • Դժվար մասնակիցների հետ աշխատելու տեխնիկաներ և հնարներ:
  • Խմբավարի վախերը և դրանց հաղթահարումը:


2-րդ փուլին կարող են մասնակցել ՄԻԱՅՆ 1-ին փուլն անցած մասնակիցները:

Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին տրվում են ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ:

 

Տևողությունը՝ 32 ժամ 

 

Թրենինգի արժեքը՝
ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 24000 դրամ
Այլ բուհերի հոգեբանության բաժնի ուսանողներ՝ 36000 դրամ
Մասնագետ հոգեբաններ՝ 44000 դրամ
Հարակից ոլորտի մասնագետներ՝ 48000 դրամ

Վարող
Արժեքը` 24000- 48000
Լիլիթ Գարգրցյան
Կենտրոնի խմբավար