Թրենինգներ
ԱՎԱԶԱԹԵՐԱՊԻԱ
Ուսուցողական
38 ժամ


Թրենինգի կառուցվածքը.


Տեսական մաս /20 ժամ/
- Դասական և մոդիֆիկացված ավազաթերապիայի հիմնական առանձնահատկություններին
- Ավազաթերապիայի փուլերին
- Ավազով աշխարհի մեկնաբանման սկզբունքներին և մոտեցումներին
- Երեխաների և մեծահասակների հետ աշխատանքում ավազաթերապիայի կիրառման տարբերություններին
- Ավազի զարգացնող աշխատանքի հիմնական տեխնիկաներին

Գործնական մաս /18 ժամ/
Թրեյնինգի գործնական մասը ուղղված է ավազաթերապիայի գործնական հմտությունների մարզմանը:
Հանդիպումների ընթացքում մասնակիցները կմասնակցեն դերային խաղերի, կկառուցեն իրենց ավազե աշխարհները, կկատարեն ինքնուրույն վերլուծություններ: Թրեյնինգի սահմաններում նախատեսված է նաև ավազաթերապիայի դասական հեղինակների դեպքերի քննարկում:

Ընդհանուր տևողությունը՝ 38 ժամ

Թրենինգի ԱՐԺԵՔԸ`
ԵՊՀ ուսանողներ- 33250 դրամ
Այլ բուհի ուսանողներ- 47500 դրամ
Մասնագետներ-57000 դրամ

Թրենինգի ավարտին մասնակիցներին կտրվեն ԵՊՀ պաշտոնական վկայականներ

Վարող
Արժեքը`
Սոսե Խաչիբաբյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար