Շրջանավարտների հարցումներ
 

ԵՊՀ կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման գործող մեխանիզմներից են ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ տարեկան պարբերականությամբ իրականացվող հարցումները, որոնք անց են կացվում 2009 թ-ից։ Հարցումներն իրականացնելու համար օգտագործվում է համապատասխան հարցաթերթ և կանոնակարգ, որոնք մի քանի վերանայումներից հետո վերջին անգամ հաստատվել են ԵՊՀ գիտխորհրդի կողմից 2010 թ-ին։ Ամեն տարի հարցումներին մասնակցում է 2000-ից ավելի շրջանավարտ, ինչը կազմում է շրջանավարտների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։

Հարցումների կանոնակարգը սահմանում է դրանց անցկացման, արդյունքների մշակման և օգտագործման պայմանները, իսկ հարցաթերթը պարունակում է համապատասխան բաժին, որտեղ շրջանավարտները գնահատում են իրենց բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի բովանդակությունից և ուսուցման մեթոդաբանությունից։ Հարցումների արդյունքներն ամփոփվում, վերլուծվում և հրապարակվում են համապատասխան տարեկան զեկույցում, որը քննարկվում է ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստում։

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am