Ծրագրերի ներքին գնահատում
 

ԵՊՀ կրթական ծրագրերի ներքին գնահատումը իրականացվում է համաձայն ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման կարգի: 2019/2020 ուստարում կրթական ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)  կողմից իրականացվել է նոր վերանայված մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մոնիթորինգը, որի արդյունքում գնահատվել է շուրջ 120 կրթական ծրագիր:

Մոնիթորինգի զեկույցները պարունակում են ծրագրերի իրականացման արդյունքների վերլուծություն և գնահատում, SWOT վերլուծություն, ինչպես նաև կրթական ծրագրերի բարելավման միջոցառումների պլանները:


Մոնիթորինգի զեկույցների հիման վրա ԵՊՀ ՈԱԿ-ը կազմել է համապատասխան մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի արդյունքների համահավաք զեկույցը և ամփոփումը:


2021/2022 ուստարում նախատեսված է նաև իրականացնել լրամշակված նոր բակալավրական կրթական ծրագրերի իրականացման մոնիթորինգ:

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am