Կենտրոնական
 

ԵՊՀ ՈԱ գործընթացների կանոնակարգային և մեթոդաբանական հենքը ձևավորելու նպատակով 2012 թ. փետրվարին ստեղծվեց «ԵՊՀ Գիտական խորհրդի Որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովը»: Հանձնաժողովում  ընդգրկված են վարչական, դասախոսական և ուսանողական (մեկ ուսանող) կազմերի ԳԽ անդամ 7 ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովն ունի նաև իր աշխատակարգը (հաստատված ԵՊՀ ԳԽ կողմից 2012 թ. ապրիլին)։

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am