Կենտրոնական
 

ԵՊՀ ՈԱ գործընթացների կանոնակարգային և մեթոդաբանական հենքը ձևավորելու նպատակով 2012 թ. փետրվարին ստեղծվեց «ԵՊՀ Գիտական խորհրդի Որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովը» (վերահաստատված համաձայն որոշումների՝ 2/8․9․3 և 8/8․3: Հանձնաժողովում ընդգրկված են վարչական, դասախոսական և ուսանողական (մեկ ուսանող) կազմերի ԳԽ անդամ 7 ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովն ունի նաև իր աշխատակարգը (հաստատված ԵՊՀ ԳԽ կողմից 2017 թ. մարտին)։

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am