Կառավարության որոշումներ
 

ՀՀ օրենքներն ու կառավարության որոշումները սահմանում են բարձրագույն կրթության կազմակերպման կարգը ՀՀ բուհերում: Դրանք ընդհանուր փաստաթղթեր են, որոնց սահմանած չափանիշները պարտադիր են  ՀՀ բոլոր բուհերի, այդ թվում՝ Երևանի պետական համալսարանի համար: Այս շարքում ներառված է նաև ՀՀ նախագահի հրամանագիրը Երևանի պետական համալսարանի մասին, որտեղ սահմանվում է ԵՊՀ-ի հատուկ կարգավիճակը: 

ՀՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ.

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am