ԿԳՆ հրամաններ և կարգեր
 

Ստորև ներկայացվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի այն հրամաններն ու կարգերը, որոնք կարգավորում են ուսանողների ընդունելությունը կրթական տարբեր մակարդակներում, նրանց հեռացումը և վերականգնումը, ինչպես նաև շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը: Տվյալ հրամաններն ու կարգերը ընդհանուր կարգավորող նորմատիվ փաստաթղթեր են, որոնք պարտադիր են բոլոր բուհերի համար:

ՀՀ
ԿԳ նախարարի հրամաններ և կարգեր 

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am