Ռեկտորի հրամաններ
 

Այստեղ ներառված են ԵՊՀ ռեկտորի այն հրամանները, որոնք ուղղված են ԵՊՀ կրթական և հանրային գործունեությանը, ինչպես նաև ԵՊՀ ռազմավարական պլանավորման և հավատարմագրման գործընթացների կազմակերպմանը:

  1. ԵՊՀ ինքնավերլուծության հանձնաժողովի ստեղծման մասին (2012)
  2. ԵՊՀ ինքնագնահատման գործընթացի իրականացման աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին (2012)
  3. ԵՊՀ ինքնագնահատման գործընթացի իրականացման աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին (2012)
  4. ԵՊՀ ինքնագնահատման գործընթացի իրականացման աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին (2012)
  5. ԵՊՀ ծրագրային ինքնագնահատման գործընթացի իրականացման աշխատանաքային խումբ ստեղծելու մասին
  6. Ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) աշխատանքը կազմակերպելու մասին (27.07.2010 թ.)
  7. ԵՊՀ-ում Հանրային նշանակության միջոցառումների կազմակերպման, իրազեկման և հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների ուղեցույցի հաստատման մասին
  8. ԵՊՀ ուսումնաօժանդակ համակազմի հաստիքների ձևավորման նորմերը հաստատելու ԵՊՀ ուսումնաօժանդակ համակազմի հաստիքները սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու և ուսումնաօժանդակ համակազմին ատեստավորում անցկացնելու մասին
  9. ԵՊՀ ռազմավարական պլանավորման հանձնախումբ ստեղծելու մասին (2008)

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am