ԾՐԱԳՐԵՐ
«ՀԱՄԱԲՈւՀԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈւՄ 2015»
Օգոստոսի 14-ից 20-ը ՀՀ բուհերում, Արցախում և Ջավախքում սովորող մի խումբ երիտասարդներ Արցախի Տող գյուղում մասնակցեցին «Համաբուհական բանակում 2015»-ին, որն իրականացվել էր ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի, Ուսանողական խորհրդի, Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ:
Ֆակուլտետային ՈՒԽ