13.12.2017 | 
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՎՈՒՄ ԷՐ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՎՈՒՄ ԷՐ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
Այսօր ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում ՀՀ ԿԳ նախարար Լևոն Մկրտչյանը հանդիպեց հայաստանյան բուհերի ուսանողական կառույցների և ուսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:

ՀՀ ԿԳՆ-ի և ԵՊՀ-ի համատեղ նախաձեռնությամբ իրականացված հանդիպման առանցքում նոր օրենքի նախագծի քննարկումն էր, որը պայմանավորված է բարձրագույն կրթության բնագավառում կրթության կազմակերպման իրավակազմակերպական, ֆինանսական հարաբերությունների հստակեցման, բուհերի ակադեմիական կառավարման, ֆինանսական հարաբերությունների ընդհանուր սկզբունքների, պայմանների և պահանջների հստակ սահմանման ու ապահովման անհրաժեշտությամբ:

 

Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, ԿԳ փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը, ԿԳՆ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքիասյանը:

 

Լրագրողների հետ ունեցած զրույցում ԿԳ նախարարը փաստեց, որ քննարկումներ արդեն եղել են և՛ պետական, և՛ ոչ պետական բուհերի ռեկտորների խորհուրդներում. «Կլինեն նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկումներ, ինչպես նաև հանրային քննարկում: Քննարկումներից հետո կամփոփենք և նախագիծն արդեն կներկայացնենք կառավարությանը»:

 

Նախարարի պնդմամբ՝ օրենքը պարունակում է լուրջ հիմնադրույթներ, որոնցով սահմանվում կամ լիովին վերանայվում են բարձրագույն կրթության ոլորտին առնչվող մի շարք խնդիրներ. «Կենտրոնում ուսանողն է, ով իր կրթությունը կստանա ազատ շրջագայության միջոցով: Բակալավրիատում 250 միավոր հավաքելու համար ուսանողին տրվում է ընտրություն՝ այն հավաքելու կա՛մ երկարաժամկետ, կա՛մ կարճաժամկետ հատվածում»:

 

Հանդիպման ընթացքում ՀՀ ԿԳՆ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքիասյանն ուսանողներին ներկայացրեց նոր օրենքի նախագծի հիմնական դրույթները:

 

Ըստ նոր օրենքի՝ ներդվելու են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր սկզբունքներ և պայմաններ, որոնցից են, օրինակ, կրթության եռաստիճան համակարգը, բարձրագույն կրթության կարճ շրջափուլը՝ նախաբակալավրի որակավորումը, մասնագիտության դոկտորի աստիճանը (գիտությունների թեկնածու՝ PhD) և այլն:

 

Ներդրվելու են բուհերի ֆինանսավորման սկզբունքներ և պայմաններ, դրանց ինստիտուցիոնալ ինքնավարության և հաշվետվողականության պատշաճ հավասարակշռության ապահովման ընդունված պահանջներ և մեխանիզմներ:

Նոր օրենքով հստակեցվելու են նաև բուհերի ուսանողական մարմինների դերը և բուհի կողմից տրամադրվող ֆինանսավորման ֆիքսված չափը:

 

Հանդիպման ընթացքում ուսանողները տվեցին իրենց հուզող հարցերը և հանդես եկան առաջարկներով:

Մասնավորապես ԵՊՀ ՈՒԽ նախագահ Արմեն Խաչիկյանն առաջարկեց «Օրենքի նախագծի հասկացություններ» բաժնում ներառել և սահմանել նաև «ուսանողական խորհուրդ» և «ուսանողական ինքնակառավարում» հասկացությունները: Արմեն Խաչիկյանն անդրադարձավ նաև բուհի կառավարման մարմիններում ուսանողների ներգրավվածությանը. «Հասկանալի չէ, թե ինչով է պայմանավորված փոփոխությունը, և ըստ էության, մենք պետք է հիմնվենք ուսանողակենտրոն մոտեցման վրա: Կարծում եմ՝ պետք է պահպանել 25% ներգրավվածությունը»:

 

Նախարարը պատասխանեց, որ փորձ է արվել հավասարակշռելու բուհի կառավարման մարմինները. «Երբ դիտարկում ենք արտասահմանյան բուհերի փորձը, ապա տեսնում ենք, որ այնտեղ խորհուրդները շատ փոքր են և շատ գործնական: Նման օրինակ ունենք նաև Հայաստանում՝ Ամերիկյան համալսարանի օրինակով»:

 

Նախարարը ուսանողներին հորդորեց գրավոր ներկայացնել առաջարկները և խոստացավ, որ դրանց անպայման կտրվեն պատասխաններ: