Lilit S. Hakobyan

Lilit S. Hakobyan

Lecturer | Faculty of Journalism - Chair of Communication and New Media
 
 

Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Լիլիթ Հակոբյան

Զանգվածային հաղորդագրություն և հանրային կարծիք | դասախոսություններ, Երևան 2013, 80 էջ
 

Article

Lilit S. Hakobyan, Naghash N. Martirosyan

Ценности и идеи в телевизионных обращениях | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Լիլիթ Հակոբյան

Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30

Lilith Hakobyan

Social media influence on mass media ethics | «Հիմնաքարային և կիրառական հետազոտությունները ժամանակակից աշխարհում» VII- րդ միջազգային գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու / 17-19 հունիս/, հատոր 3, Սանկտ Պետերբուրգ, / 17-19 հունիս/, հատոր 3, Սանկտ Պետերբուրգ ,2014, էջ 105-111

Lilith Hakobyan

TV author and audience. Interconnections | «Հիմնաքարային և կիրառական հետազոտությունները ժամանակակից աշխարհում» V- րդ միջազգային գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու /12-13 մարտ 2013/, հատոր 1, Սանկտ Պետերբուրգ ,2013, էջ 115-122

Լիլիթ Հակոբյան

Սոցալական մեդիայի ազդեցությունը ԶԼՄ էթիկայի վրա | Նոր և այլընտրանքային մեդիա, էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան 2012, էջ 22-26
1   2  |  See all