Lilit S. Hakobyan

Lilit S. Hakobyan

Lecturer | Faculty of Journalism - Chair of Communication and New Media
 
 

Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Լիլիթ Հակոբյան

Զանգվածային հաղորդագրություն և հանրային կարծիք | դասախոսություններ, Երևան 2013, 80 էջ
 

Article

Լիլիթ Հակոբյան

Զրուցավարի գործառույթները տեղեկատվական ժամանցային ծրագրերում | Ժուռնալիստիկա, տեսության և պատմության հարցեր, պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2012,էջ 133-136

Լիլիթ Հակոբյան

Հաղորդակցության ներածություն | Ժուռնալիստիկա, տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2010,էջ 210-214

Lilit S. Hakobyan

Հեղինակ վարողի դերը հեղինակային հաղորդման կայացման գործընթացում | Գարուն Ν 1-2 2010թ, Երևան, էջ 13-16

Lilit S. Hakobyan

Նոր մեդիա. գործառույթներ և առանձնահատկություններ | Ժուռնալիստիկա, տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2010,էջ 60-63
1   2  |  See all