Anna R. Davtyan
Biography
Education
2004 - 2008: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree).
2008 - 2010: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master).

Professional experience
2011: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty; The department of romance philology, professor of Spanish language.

Languages
Armenian, Russian, Spanish, English.


Anna R. Davtyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Romance Philology
 
 

Article

Ա. Ռ. Դավթյան

Խուան Վալերայի «Երկայնահասակ Խուանիտան» վեպի թեմատիկ և լեզվական առանձնահատկությունները | Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, стр. 130-135 |

Աննա Դավթյան

El Juego en la enseñanza de Español como lengua extranjera | Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1, 69-75 |

Աննա Դավթյան

«Հրաշք» հասկացության գործառույթը Գ.Գ. Մարկեսի ուշ շրջանի ստեղծագործություններում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 178-184 էջ, Հայաստան