Argina M. Davtyan
Biography
Education
1997-2001: Bachelor degree in Polotical Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
2001-2003: MA in in Polotical Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
2003-2009: PhD student in Political Science, Faculty of Intenational Relations, Yerevan State University

Ph.D.Thesis
The role of Mass Media in political processes

Academic degree
Ph.D in Political Science

Professional experience
2001 - 2002: teacher in school N35 after N.V.Gogol
2008 - till now: Lecturer at YSU

Academic courses
Political science, Culture of peace

Scale of professional interests
Mass Media in political processes, political decision-making technologies,information security, tolerance in international relations

Languages
Armenian, Russian, English

Awards received
2019: 100th anniversary of the foundationof Yerevan State University

argina.davtyan@ysu.am

Argina M. Davtyan

Assistant | Faculty of International Relations - Chair of Theory and History of Political Science
 
 

Article

Արգինա Դավթյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 46-52 |

Արգինա Դավթյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 1.4 (14), 126-129 էջ, Հայաստան |

Argina Davtyan

Հասարակական կարծիքի ձևավորումը ԶԼՄ-ում ՀՀ ժողովրդավարացման պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 59-67 |

A. M. Davtyan

Քաղաքական մարտահրավերները և զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 130.6, Երևան 2010թ., էջ 74-82 |

Արգինա Միքայելի Դավթյան

ԶԼՄ-ի ազատության և արդյունավետ գործառնության հիմնահարցը | «Քաղաքագիտություն» բուհական գիտամեթոդաբանական նյութերի ժողովածու, Եր.,ԵՊՀ հրատ. 2009 թ., էջ 110-127
1   2  |  See all