Arman S. Yeghiazaryan
Biography
Education
Yerevan State University, The Faculty of History, The Faculty of International Relations (1994-1999)

Academic Degree
PhD in History (2006)
Doctor of Sciences (History) (2012)

Work experience
Yerevan State University, The Laborаtory of Historical Geography and Cartography of Armenia, researcher (2005-2008)
“Ararat” University of Armavir, lecturer (2006 - 2010)
The Institute of Humanities of Hrazdan, lecturer (2006 - 2007)
The Ministry of Foreign Affairs, The State Committee on Diaspora Affairs, expert (2008)
The RA Ministry of Diaspora, Head of the Department of Repatriation and Research (2008 - 2013)
Yerevan State University, The Chair of Diaspora, lecturer (from 2009)
Yerevan State University, The Chair of International Relations and Diplomacy, lecturer (2011 - up to present)
Yerevan State University, The Chair of Diaspora, Head of Chair (from 2013)

Academic courses
Organizations of Armenian Diaspora
Problems of Profession (Diaspora Studies)
History of the Armenian Diaspora
History of Genocides
Analysis of the International Situation
Challenges to the International Security in XXI century
Regional Subsystems of International relations
Issues of History and Historical Geography of the Kingdom of Bagratunies

Professional membership
Journal “Hamshen-Pontos”, Russian Federation, Krasnodar, Ed. st. (2010 – up to present)
Member of the Specialized Council No 004 (“History of Armenia”), The Institute of History of the RA National Academy of Sciences (from 2013)
“Regional Affairs” Journal of the RA Public Administration Academy, Ed. st. (from 2013)

Awards
Gratitude of the RA Prime Minister (2011)
Winner of “The Best Scientific Research” contest of the RA National Academy of Sciences, “History” Nomination (2011)

Languages
Armenian, Russian, English, Arabic

Arman S. Yeghiazaryan

Head of Chair, Doctor of History, Associate Professor | Faculty of History - Chair of Diaspora
 
 

Book

Արման Եղիազարյան

Վրաց Բագրատունիների թագավորության ձևավորման գործընթացը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 132 էջ

Արման Եղիազարյան

Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան

Արման Եղիազարյան, Էդգար Հովհաննիսյան, Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան

Արման Եղիազարյան

Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ

Արման Եղիազարյան

Աբու ալ-Հասան Ալի իբն ալ-Հուսայն իբն Ալի ալ-Մասուդի, Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր «Մուրուջ ազ-զահաբ վա մաադին ալ-ջավահիր», Ցուցումների և դիտարկումների գիրք «Քիթաբ ատ-տանբիհ վալ-իշրաֆ», «հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին», | Արաբերեն բնագրերից թարգմանությունը, Մասուդիի կենսագրությունը և ծանոթագրությունները Ա.Ս. Եղիազարյանի, Ե., 2007, 43 էջ
 

Article

Արման Եղիազարյան

Արմինիա ոստիկանության սահմանները, «ՊԲՀ» | 2005, թիվ 1, էջ 243-258

Արման Եղիազարյան

Հեր (Խուայյ) Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ Մուկադդասու, «ՊԲՀ» | 2005, թիվ 3, էջ 149-159

Արման Եղիազարյան

Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը, «Լրաբեր (հաս. գիտ.)» | 2005, թիվ 2, էջ 218-226

Արման Եղիազարյան

Արաբների արշավանքը Ատրպատականի վրայով դեպի Հայաստան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք» | 2005, էջ 88-98

Արման Եղիազարյան

Արաբական աղբյուրների Սարիրի թագավորությունը, «Գիտության գլոբուս» | 2004, հ. 4, էջ 99-106
1   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all