Arsen G. Avagyan
Biography
Education
1989 - 1994: Yerevan State University (YSU) Faculty of History
1994 - 1996: YSU postgraduate education
1996 - 1998: Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation

Academic degree
1996: Candidate of Historical Sciences
Dissertation on The Relations Between Armenian Political Parties and Young Turks in 1908-1914, Institute of History, National Academy of Sciences
2002: Doctor of Historical Sciences
Dissertation on Circassians in the System of Governmental Power of the Ottoman Empire and Turkey (Second Half of the 19th Century – First Quarter of the 20th Century), Moscow State University, Institute of Asian and African Countries

Professional Experience
Since 1994: Ministry of Foreign Affairs, RA
Since 2006: Institute for National Strategic Studies, Ministry of Defense, RA
1996: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
1998 - 2001: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
2005 - 2007: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU
Since 2010: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU

Academic Courses
Area Studies (Turkey)

Scope of professional interests
Armenia-Turkey relations, the Circassian factor in the Ottoman Empire and Turkey, issues of Turkey’s modern and contemporary history, issues of Armenia’s national strategy

Languages
Russian, Turkish, English, Persian

Participation in Professional Associations
2006 - 2008: Member of No. 006 Specialized Council for World History
Since 2009: Member of No. 056 Specialized Council for Political Science and International Relations
Member of the Council of the Political Science Association of Armenia
Member of Scientific Council of Institute of Law and Politics of Russian-Armenian (Slavonic) University
Member of Scientific Council of the Armenian Genocide Museum-Institute of NAS of RA

Arsen G. Avagyan

Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

A. G. Avagyan

Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920 - 1971) | İstanbul, Belge Yayınları, 2013, 291 s.

А. Авагян

Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений второе, дополненное издание | МИГА, Ереван 2013, 133 с.

Ա. Գ. Ավագյան

Հյուսիսկովկասյան քաղաքական վտարանդիությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (1920-1971 թթ.) | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 343 էջ

Ա. Գ. Ավագյան

Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը | Երևան «Լուսակն» հրատ. 2009, 152 էջ

A. G. Avagyan

Ermeniler ve İttihat ve Terakki | İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul, Aras Yayıncılık., 2005
1   2  |  See all
 

Article

A. G. Avagyan

Թուրքիա-Ադրբեջան. «մեկ ազգ - երկու պետություն» ռազմավարությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 86-101

A. G. Avagyan

Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 102-111

A. G. Avagyan

Ադրբեջանա-վրացական հարաբերությունները | Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (5-6), Երևան 2008, էջ 121-130

A. G. Avagyan

Kemalistler, Ittihatcilar ve Bolsevikler. Kurtulus Savasi’nda Ankara-Sovyet Iliskileri | Toplumsal Tarih N 159 Mart 2007, Istanbul, ss. 14-23

A. G. Avagyan

Kemalistler İttihatçılar ve Bolşevikler. Mustafa Kemal’e karşı Enver Kartı (1920-1922) | Toplumsal Tarih N 160 Nisan 2007, Istanbul, ss. 38-47
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all