Arsen G. Avagyan
Biography
Education
1989 - 1994: Yerevan State University (YSU) Faculty of History
1994 - 1996: YSU postgraduate education
1996 - 1998: Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation

Academic degree
1996: Candidate of Historical Sciences
Dissertation on The Relations Between Armenian Political Parties and Young Turks in 1908-1914, Institute of History, National Academy of Sciences
2002: Doctor of Historical Sciences
Dissertation on Circassians in the System of Governmental Power of the Ottoman Empire and Turkey (Second Half of the 19th Century – First Quarter of the 20th Century), Moscow State University, Institute of Asian and African Countries

Professional Experience
Since 1994: Ministry of Foreign Affairs, RA
Since 2006: Institute for National Strategic Studies, Ministry of Defense, RA
1996: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
1998 - 2001: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
2005 - 2007: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU
Since 2010: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU

Academic Courses
Area Studies (Turkey)

Scope of professional interests
Armenia-Turkey relations, the Circassian factor in the Ottoman Empire and Turkey, issues of Turkey’s modern and contemporary history, issues of Armenia’s national strategy

Languages
Russian, Turkish, English, Persian

Participation in Professional Associations
2006 - 2008: Member of No. 006 Specialized Council for World History
Since 2009: Member of No. 056 Specialized Council for Political Science and International Relations
Member of the Council of the Political Science Association of Armenia
Member of Scientific Council of Institute of Law and Politics of Russian-Armenian (Slavonic) University
Member of Scientific Council of the Armenian Genocide Museum-Institute of NAS of RA

Arsen G. Avagyan

Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

A. G. Avagyan

Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920 - 1971) | İstanbul, Belge Yayınları, 2013, 291 s.

А. Авагян

Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений второе, дополненное издание | МИГА, Ереван 2013, 133 с.

Ա. Գ. Ավագյան

Հյուսիսկովկասյան քաղաքական վտարանդիությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (1920-1971 թթ.) | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 343 էջ

Ա. Գ. Ավագյան

Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը | Երևան «Լուսակն» հրատ. 2009, 152 էջ

A. G. Avagyan

Ermeniler ve İttihat ve Terakki | İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul, Aras Yayıncılık., 2005
1   2  |  See all
 

Article

A. G. Avagyan

Թուրք ազգայնամոլների գործունեությունը Ադրբեջանում 1990-1994թթ. | «Հայկական բանակ» N 3 (49), Երևան, 2006թ., էջ 56-65

A. G. Avagyan

Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համակարգում | «Հայկական բանակ» N 4 (50), Երևան, 2006թ., էջ 67-74

A. G. Avagyan

1915թ. ցեղասպանության նախապատրաստական փուլից. Բեհաեդդին Շաքիրի այցն արևելյան վիլայեթներ, «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ» | հ. 4, Երևան 2006, էջ 245-251

A. G. Avagyan

Ցեղասպանության հիմնախնդիրը թուրքական հասարակության մեջ, «Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Ի՞նչ անել և ի՞նչ է մեզ սպասում» | Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2006թ., էջ 11-24

A. G. Avagyan

1915թ. Օսմանյան Թուրքիայում օատարահպատակ և վատառողջ հայերի տեղահանման խնդրի վերաբերյալ (թուրքական արխիվի մեկ փաստաթղթի հիման վրա) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», N 2 (106), 2005թ., էջ 194-197
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all