Artsruni S. Sahakyan
Biography
Education
1973-1978 YSU, Faculty of Philology, Armenian language and literature department
1979-1981 Institute of Literature, PhD

Scientific degree
1986, PhD in History

Work experience
1972-73 Ijevan school, teacher
1977-78 Ministry of culture, Methodist
from 1981 Matenadaran-Institute of Ancient Manuscripts, researcher
1990-94 Supreme Council of RA, expert
1994-95 Ministry of Education, deputy minister
from 2005 YSU, lecturer

Courses taught
History of Armenian church, Armenian medieval history, Armenian church bibliography history, Armenian church current problems

Scientific interests
Armenian medieval culturology, Armenian church bibliography and history of culture, Christianity and culture, Armenian poetry

Languages
Armenian, Russian, French

Professional membership
The Member of Committee of the Faculty of Theology, YSU

(+374 10) 52-64-45

Artsruni S. Sahakyan

Assistant | Faculty of Theology - Chair of History of Armenian Church
 
 

Article

Artsruni Sahakyan

Սբ. Սարգսի սրբավայրերը Գագում և Ուշիում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 29-37 |

Artsruni Sahakyan

Սուրբ Սարգիսը և առաջավորաց պահքը միջեկեղեցական հարաբերություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-19 |

Արծրունի Սահակյան

Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը | Հայագիտության հարցեր: 2017, 1(10), էջ 3-15 |

Artsruni Sahakyan

Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34 |

Ա. Ս. Սահակյան

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գլխակարգումը որպես բնագրի վերջին խմբագրություն, Լևոն Խաչիկյան 90. Նյութեր մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (9-11 հոկտեմերի 2008թ.) | «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2010
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all