Arzuman Z. Hakobyan
Biography
Education
1965-1970-Yerevan State University, Economic Cybernetics Faculty

Professional Experience
1998-up to now-Lecturer of Finance and Banking, Yerevan State University
1990-1995-The Ministry of Economy
1995-1998-Management and economic reforms Institute
1970-1990-State planning Economical Institute

Languages
Fluent in Armenian and Russian, Georgian and German (reading and translating)

Arzuman Z. Hakobyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Finances and Accounting
 
 

Book

Amalia S. Saribekyan, Arzuman Z. Hakobyan, Samson A. Davoyan

Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
 

Article

Հակոբյան Ա. Զ.

Չվճարումների առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Գիտաժողովի նյութեր 2001թ: Երևան Նահապետ, 2001թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Ինստիտուցիոնալ մատրիցաները տնտեսական համակարգի էվոլյուցիոն զարգացման հիմք («Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հանրապետական գիտաժողով նվիրված Մ.Ադոնցի 100 ամյակին 17-18 մայիսի 2010թ.): | Երևան Տնտեսագետ 2010թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Պլանավորված էր արդյոք 2008թ. ֆինանսական ճգնաժամը /□Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները թեմայով (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 25-26 մարտ 2010թ.) | Երևան,Տնտեսագետ, 2010թ

Hakobyan A. Z.

The probabilistic (stochastic) nature of dependence between social variables, Annals of agrarian science | Tbilisi, 2009 vol. 7, No. 1

Հակոբյան Ա. Զ.

Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր) | Երևան, Նահապետ, 2009
1   2   3   4   5   6  |  See all