Arzuman Z. Hakobyan
Biography
Education
1965-1970-Yerevan State University, Economic Cybernetics Faculty

Professional Experience
1998-up to now-Lecturer of Finance and Banking, Yerevan State University
1990-1995-The Ministry of Economy
1995-1998-Management and economic reforms Institute
1970-1990-State planning Economical Institute

Languages
Fluent in Armenian and Russian, Georgian and German (reading and translating)

Arzuman Z. Hakobyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Finances and Accounting
 
 

Book

Amalia S. Saribekyan, Arzuman Z. Hakobyan, Samson A. Davoyan

Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
 

Article

Հակոբյան Ա. Զ.

Պետական պարտքի կառավարման այլընտրանքային սկզբունքները: ՏՀԳՀԻ Գիտաժողովի նյութեր 2002թ. | Երևան, 2002թ

Հակոբյան Ա. Զ.

Տեսական մեկնաբանություններ սեփականություն և եկամուտ կատեգորիաների վերաբերյալ | Рынок капитала в Армении N23, 24, 2002

Հակոբյան Ա. Զ.

Փոխարժեքի ձևավորման առանձանահատկությունները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր 2001թ | Երևան, Նահապետ, 2001

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ-ում իրականացվող ֆինանսական քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակները: ՀԳԱ գիտական կենտրոն | Կոնֆերանս (22-25 հուլիսի 1999թ.) «Գյուղատնտեսական գիտության հիմնախնդիրները»: Երևան 2000թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ-ում դրամավարկային քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակը: Զեկույց ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովում | Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30: Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30
1   2   3   4   5   6  |  See all