Arzuman Z. Hakobyan
Biography
Education
1965-1970-Yerevan State University, Economic Cybernetics Faculty

Professional Experience
1998-up to now-Lecturer of Finance and Banking, Yerevan State University
1990-1995-The Ministry of Economy
1995-1998-Management and economic reforms Institute
1970-1990-State planning Economical Institute

Languages
Fluent in Armenian and Russian, Georgian and German (reading and translating)

Arzuman Z. Hakobyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Finances and Accounting
 
 

Book

Amalia S. Saribekyan, Arzuman Z. Hakobyan, Samson A. Davoyan

Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
 

Article

Հակոբյան Ա. Զ.

Փոխատվության շուկայական տոկոսադրույքի ձևավորման օրինաչափությունները ՀՀ-ում: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր | Երևան: «Նահապետ», 1999թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

Վճարային ճգնաժամի էությունը և նրա հանդես գալու ձևերը ՀՀ-ում: ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները | Երևան «Նոյան-Տապան» 1998թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Երևան, 1994թ.

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Ֆինանսական քաղաքականությունը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: Երևան, 1993թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
1   2   3   4   5   6  |  See all