Arzuman Z. Hakobyan
Biography
Education
1965-1970-Yerevan State University, Economic Cybernetics Faculty

Professional Experience
1998-up to now-Lecturer of Finance and Banking, Yerevan State University
1990-1995-The Ministry of Economy
1995-1998-Management and economic reforms Institute
1970-1990-State planning Economical Institute

Languages
Fluent in Armenian and Russian, Georgian and German (reading and translating)

Arzuman Z. Hakobyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Finances and Accounting
 
 

Book

Amalia S. Saribekyan, Arzuman Z. Hakobyan, Samson A. Davoyan

Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
 

Article

Հակոբյան Ա. Զ.

Համաշխարհային շուկայի գների ավտոմատացված համակարգը | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ

Հակոբյան Ա. Զ.

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Գնային քաղաքականությունը | ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտ: Երևան, 1991թ

Հակոբյան Ա. Զ.

Ազատ շուկայական գնագոյացման առանձնահատկությունները ՀՀ ում | Երևան, «Ազատամարտ» 1990թ.
1   2   3   4   5   6  |  See all