Ashot P. Engoyan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1987: YSU, Department of History (PhD student)

Academic degree
2015: Professor
2004: Associate professor
2011: Doctor of Political Sciences Degree.
Dissertation Title: “Ideological Bases of Socio-Political Transformations in post-Soviet Armenia”.
1990: Candidate of Historical Degree.
Dissertation Title: “The Formation of Agricultural-Industrial Complex of Armenia”.

Professional experience
2010 up to now: Head of Chair of History and Theory of Political Science, Yerevan State University (YSU)
2010 - 2011: Head of Chair of Political Theory, Russian-Armenian University
2005 - 2010: Head of Chair of Political Processes and Technologies, Russian-Armenian University
2002 - 2010: Dean of the Faculty of Political Sciance, Russian-Armenian University
1992 - 2010: Assosiate Professor at YSU, the Faculty of International Relations, Chair of Political Sciance
1990 - 1992: Associate Professor at YSU, the Faculty of History
1984 - 1990: Assistent at YSU, the Faculty of History
1986 - 1988: Deputy Secretary of the ALCYU Committee, YSU
1989 - 1990: Secretary of the ALCYU Committee, YSU

Academic courses
Political ideologies
Political conflicts

Scale of professional interests
Ideological-Political Tendencies. Political Conflictology. Modern Political Conflicts.

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of the Academic Council at Faculty of International Relations, YSU
Member of Board of Trustees of Yerevan State University

Awards Received
2013: Honorary Professor of Russian-Armenian University.
2012: A University Gold Medal, Russian-Armenian University.
2019: Gold Medal of Yerevan State University

Ashot P. Engoyan

Head of Chair | Faculty of International Relations - Chair of Theory and History of Political Science
 
 

Book

Առնակ Սարգսյան, Աշոտ Ենգոյան, Խոսրովադուխտ Ազատյան

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը | Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն |

Ենգոյան Ա., Գալստյան Խ., Ղազարյան Ծ.

Հակամարտությունների փոխակերպում | Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ

Ա. Փ. Ենգոյան

«Գաղափարախոսություն» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանությունը | ԵՊՀ, Երևան, Լիմուշ, Երևան 2014, 70 էջ |

А. П. Енгоян

Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении | Изд-во Российско-Армянского университета, 2011, 357 стр. |

Արտակ Մովսիսյան

Քաղաքական կոնֆլիկտ, Քաղաքագիտություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006 թ.
1   2  |  See all
 

Article

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Հասարակության մեջ գաղափարախոսության դերի նեգատիվ գնահատականը | Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ՀՀ ԲՈՀ-ի ամսագիր, 2007 թ., №5

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսության էության հոգեբանական մեկնաբանությունը` Ֆրեյդից Պարետո | Կովկասի գիտական միտքը. Բարձրագույն դպրոցի Հարավային դաշնային համալսարանի հյուսիսկովկասյան գիտական կենտրոնի ամսագիր, Դոնի Ռոստով, 2007 թ., №3 (ռուսերեն)

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Գաղափարախոսության առաջացման մեխանիզմը և կառուցվածքը, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները | Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Մարդկանց հոգեկանի վրա «խորհրդանշական ձևերի» ազդեցության հիմնախնդիրը XX դարի երկրորդ կեսի գաղափարախոսության տեսության մեջ, «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ | Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, հոկտեմբերի 26- 27, 2007 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն

Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

«Գաղափարախոսության սոցիալական պայմանավորվածության» տեսությունը Մարքսից Մանհայմ | Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2007 թ., №2
1   2   3   4   5  |  See all