Ashot G. Manoucharyan
Biography
Education
1977 - 1982 YSU, Faculty of Oriental languages, Department of Arabic language
1988 - 1992 Institute of Academy of Sciences of Armenia, PhD

Scientific degree
1996, PhD in History

Work experience
1981 - 1982, 1984 - 1987 Military interpreter from Arabic language
1992 - 2007 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, researcher
from 2007 YSU, Faculty of Theology, lecturer

Courses taught
Armenian Church History

Scientific interests
History, Archeology, Lithography, Ethnography

Languages
Armenian, Russian, Arabic

Professional membership
The Member of Committee of the Faculty of Theology, YSU

Ashot G. Manoucharyan

Associate Professor | Faculty of Theology - Chair of History of Armenian Church
 
 

Book

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
 

Article

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագրական նորույթներ Մեղրու տարածաշրջանի արևմտյան հատվածից | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 209-214:

Ա. Գ. Մանուչարյան

«Երերույքի տաճարի վիմագրերը» | «Հին Հայաստանի մշակույթը», № 14 նյութեր հնրպտ. գիտ. նստաշրջանի, Երևան, 2008, էջ 287-295:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց Աբաս թագավորի մկրտական անունը | «Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, 2008, Երևան, էջ 212-215:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագրական նորույթներ Մարմաշենի վանքից Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը | Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, 2007, էջ 188-191:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագիր հիշատակություններ խոլերայի համաճարակի մասին | ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Եր., 2007, էջ 170-175:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all
 

Thesis

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան