Astghik V. Soghoyan
Biography
Education
2012 - 2016: Bachelor’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University
2016 - 2018: Master’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, YSU
2018 - 2021: post-graduate of the Chair of History of Armenian Literature after Acad. Hr. Tamrazyan, Faculty of Armenian Philology, YSU

Academic Degree
PhD in Philology

Topic of PhD thesis
“Khachatur Abovyan’s Art of Narration”, YSU, 2021

Professional Experience
2022 - up to date: lecturer at the Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican Hrant Tamrazyan, YSU
2021 - up to date: researcher, NAS of RA, Institute of Literature after M. Abeghyan
2020 - 2022: lecturer at the Russian-Armenian (Slavonic) university, Chair of Armenian Language and Literature
2019 - 2022: “Anania Shirakatsi” – University of International Relations

Academic Courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century

Scale of Professional Interests
Armenian New Literature, Children’s literature, Armenian and world literary connections and relations

Language
Armenian, Russian, English

Professional Membership
Deputy Editor-in-Chief of the “Literary Journal” of the Institute of Literature after M. Abeghyan, NAS of RA

Astghik V. Soghoyan

Lecturer | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը | Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Աստղիկ Սողոյան

Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
 

Article

Ալ. Մակարյան, Ա. Սողոյան

Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118 |

Աստղիկ Սողոյան

Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.3 (13), 56-60

Աստղիկ Սողոյան

Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. «Յովհաննէս եւ Աշայ» պոեմը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.3(6), 47-51

Աստղիկ Սողոյան, Աննա Պետրոսյան

Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015, 1(18), 214-225
1   2   3   4  |  See all