Davit Z. Avetisyan

Davit Z. Avetisyan

 
 

Book

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները | Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար | Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ

Վ. Գ. Ենգիբարյան, Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Գ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Լ. Կուբանյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ | Երևան , Ասողիկ 2007, 80 էջ

Դ. Ավետիսյան

Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում | Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան

Արդարացի դատական քննության իրավունքը (կոնվենցիայի 6-րդ հոդված) | «Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և դրա ներպետական կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինարի նյութեր, 2006, նոյեմբեր, Երևան
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Դավիթ Ավետիսյան

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158

Դավիթ Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում | Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847

Դավիթ Ավետիսյան, Սերժիկ Ավետիսյան

Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20

Դավիթ Ավետիսյան, Ելիզավետա Դանիելյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26

Դավիթ Ավետիսյան, Տիգրան Ղազարյան

«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all