Davit Z. Avetisyan

Davit Z. Avetisyan

 
 

Book

Դ. Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիմնարար մոտեցումները և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները | «Նոյյան տապան» տպագրատուն, Երևան – 2004

Դ. Ավետիսյան

Անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները (Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդված) | Վերլուծություն/ Կատարվել է Թրեյնինգ Հայաստանի Մարդու իրավունքների փաստաμանների համար Նիդերլանդների Հելսինկյան կոմիտե, Ինթերայթ, ԲԾԱՀ և ՀՀԻՄ, Երևան, 21-25 հունվարի, 2004 թ., սեմինարի նյութերի հիման վրա
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Դավիթ Ավետիսյան

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158

Դավիթ Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում | Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847

Դավիթ Ավետիսյան, Սերժիկ Ավետիսյան

Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20

Դավիթ Ավետիսյան, Ելիզավետա Դանիելյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26

Դավիթ Ավետիսյան, Տիգրան Ղազարյան

«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all