Article

Գրականության պատմա-գործառական ուսումնասիրության սկզբունքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (62), Երևան 1987թ., էջ 20-39 |

«Ուղիղ ճանապարհի» մեծ որոնողը (Մտորումներ Միքայել Նալբանդյանի անհատականության մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 48-74 |

Ղևոնդ Ալիշանի «Երգք նահապետի» բանաստեղծական շարքը և նրա գեղարվեստական միասնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (47), Երևան 1982թ., էջ 22-46 |

Արևմտահայ գրական քննադատության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 97-113 |

Արշակ Չոպանյանի հոդվածը Եղիշե Չարենցի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (33), Երևան 1977թ., էջ 135-142 |

XX դարի սկզբի հայ գրականության ժանրային կազմը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (32), Երևան 1977թ., էջ 51-63 |