Gagik S. Galstyan
Biography
Education
1993 - 1994: Course on “Market - oriented Economy”, AUA, Yerevan, Armenia
1989: Course on “Methods of Teaching Economic Disciplines” Kiev Ukraine
1981 - 1984: Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Economics
1971 - 1976: Yerevan State University, Faculty of Economics

Academic degree
1984: Diploma of doctor of economy
1989: Diploma of Ph.D. of Political Economy

Professional experience
1989 - present: Associate Professor, Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Economy
2009 - 2010: Head of Chair of Economy, Yerevan State University, Faculty of Economy
1998 - 1999: Head of Economic Department in the Administration of the President of RA
1991 - 1992: Senior Expert in the Economic Comission at the Parliament of RA
1984 - 1988: Assistant Professor, Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Economy
1977 - 1980: Research Assistant at Research Institute of Municipality

Academic courses
Economics, Highlights of the History of Economy

Scale of professional interests
Theory of Economic Transformation

Languages
Armenian, Russian, French (conversational)

Gagik S. Galstyan

Acting Head of Chair | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Գագիկ Գալստյան

Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ

Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

Հ. Մարգարյան, Գ. Գալստյան

Մակրոտնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ

A. Nersisyan, G. Galstyan, G. Petrosyan, A. Martirosyan

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Gagik Galstyan

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77 |

Gagik Galstyan

Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42 |

Саргсян А. Л., Маркосян А. Х., Галстян Г. С., Кочинян Н. С.

Переходный период в РА и проблемы развития | Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256

Gagik Galstyan

Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27 |

Գ. Ս.Գալստյան

Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան | «Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան
1   2   3   4   5  |  See all