Garik M. Keryan
Biography
Education
1976 - 1981: Faculty of Histori YSU
1981 - 1985: YSU s post graduate course on "CPSU History"
2002, 2004 und 2010: Senior Executive Seminar in George C. Marshall European Center for Security Studies

Academic degree
1989: Ph.D of History
2003: Political Sciences Doktor

Professional experience
1986 - 1993: Assistant of the Department of Political History, YSU
1993 - 2007: Docent of Department of International Relations, YSU
2007 - 2008: Professor of the Department of International Relations, YSU
2008 - 2010: Head of Department of Political Science YSU
2010: Head of Department of Political Istitutes und Proceses Faculty of International Relations YSU

Academic courses
History of the Newest International Relations
Contremporary Political parties

Scale of professional interests
Contremporary International Relations
Political parties /History and Theory/

Languages
Armenian, Russian

Professional membership
Member of RA Ministry of Defence professional council 056 on Political science and International relations

Garik M. Keryan

Head of Chair | Faculty of International Relations - Chair of Political Institutions and Processes
 
 

Book

Քեռյան Գ. Մ., Քեռյան Գ. Մ.

Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները | Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ |

Գարիկ Քեռյան

Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը | «Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ |

Գարիկ Միշայի Քեռյան

Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան) | Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ

Գարիկ Միշայի Քեռյան

Քաղաքական կուսակցություններ | «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ

Գարիկ Միշայի Քեռյան

Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները | «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
 

Article

Garik Keryan

Կրոնական և էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 57-68 |

Քեռյան Գարիկ

Թրամփի վարչակարգի արտաքին քաղաքական մոտեցումները Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 285-290 |

Garik Keryan

Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26 |

Գարիկ Քեռյան

Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան |

Գարիկ Քեռյան

Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4  |  See all