Gayane K. Kirakosyan
Biography
Education
1972 - 1976: State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan, Gyumri Department of Mathematics
1995 - 2000: Post graduate studies in the Department of Armenian Language

Work Experience
1982 - 1995: Head of calculating sector of the Scientific Library of Yerevan State University
2002 - 2012: Lecturer at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
2014 – up to present: Lecturer in the Department of Education of the Faculty of Armenian Philology, Yerevan State University

Courses
Theory of Pedagogy for BA level

Scientific Interests
Philosophy, Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Gayane K. Kirakosyan

Lecturer | Pedagogy and Education Development Center - Chair of Education
 
 

Article

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը | Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն | Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը | Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում | Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում | ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
1   2  |  See all
 

Thesis

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը | Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը | Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ | Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3