Gevorg Y. Hovsepyan
Biography
Education
1958 - 1963: Yerevan State University, Law department
1972: Graduated from Yerevan State University Fellowship by the profession of the theory and the history of law
1967: Began to work in the Erevan State University

Present Position
1984: Associate Professor at the chair of The theory and the history of state and law

Languages:
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71-02-54
(inner line 12-54)

Gevorg Y. Hovsepyan

Associate Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Book

Գ.Ե. Հովսեփյան

Թ. Կամպանելայի պետական-իրավական հայացքները | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002
 

Article

Овсепян Г.Е.

Деятельность съезда Советов депутатов рабочих, крестьян и красноармейцев Арм. ССР в области государственного строительства | Իրավագիտության հարցեր, պրակ 5, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1989, էջ 126-146

Հովսեփյան Գ. Ե.

ՀԽՍՀ բանվորների, գյուղացիների և կարմիր բանակայինների պատգամավորների Խորհուրդների համագումարի կազմակերպման և գործունեության հիմնական սկզբունքներն ու ձևերը | Իրավագիտության հարցեր, պրակ 4, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1987, էջ 147-171

Հովսեփյան Գ.Ե.

ՀԽՍՀ Խորհուրդների համագումարի սահմանադրական գործունեություն (1926-1935թթ.) | Իրավագիտության հարցեր, պրակ 2, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1979, էջ 37-56

Գևորգ Ենոքի Հովսեփյան

ՀԽՍՀ Խորհուրդների համագումարի գործունեությունը տնտեսական և կուլտուրական շինարարության բնագավառում | Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 1977, էջ 171-180