Ghazar A. Avetisyan
Biography
Education
1996 - 2000: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Bachelor degree
2002 - 2004: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Master degree

Professional experience
Since 2006: lecturer at YSU, Chair of Social Philosophy and Ethics

Academic courses
Basics of philosophy

Scale of professional interests
Social philosophy
Cultural dialogue
Intercultural communication

Languages
Armenian, Russian, English

Ghazar A. Avetisyan

Lecturer | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Article

Ghazar Avetisyan

Անծանոթ տարածությունը (ֆրոնտիր) որպես մշակութային սահմանների հաղթահարման միջավայր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 23-31 |

Ghazar Avetisyan

Սահմանը որպես «յուրայինի» և «օտարի» տարբաժանման ու ինքնաճանաչման գործոն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 43-52 |

Ghazar Avetisyan

Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը բազմամշակութայնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 22-30 |

Ghazar Avetisyan

«Յուրայինի» և «օտարի» փոխհարաբերության նշանաբանական առանձնահատկությունները միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 3-13 |

G. A. Avetisyan

Յուրայինն ու օտարը տարածաշրջանային ինքնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 28-35 |
1   2   3  |  See all