H. Bayadyan
Biography
Education
1973 – 1979: Faculty of Mathematics and Phisics.

Academic degree
Ph. D, in Mathematics (1987)

Professional experience
1997 present, YSU, Faculty of Journalism, TV and Radio chair, lecturer.
2010 – resent, Institute of Contemporary Art, lecturer.
2002 – 2012: Research Centre Region, expert researcher.
2001 – 2002: National Commission on Television and Radio, member of Commission.
1998 – 2004: “Information Technology Foundation” NGO, chair.
1997 – 1998: Department of Information and Publications Republic of Armenia, first deputy director.
1996 – 1997: Bulletin “Computer Technologies in Armenia”, editor.
1994 – 1997: “Armenian Research Centre in Humanities”, researcher.
1989 – 1994: YSU, Department of Applied Mathematics, lecturer.
1979 – 1990: National Academy of Science, Institute of Informatics, researcher.

Academic courses
Information and Communication Technologies and Society, Globalization and Global Media, Media and Cultural Studies, Media Research Methods.

Research interests
Political, social and cultural aspects of information and communication technologies, post-Soviet media culture and urban spaces, Russian-Soviet orientalism.

Languages
Armenian, English, Russian.

H. Bayadyan

Assistant | Faculty of Journalism - Chair of Communication and New Media
 
 

Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Հրաչ Բայադյան

Ժամանակակից տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տարածումը եւ զարգացումը Հայաստանում | Նորավանք, Երեւան, 2005, 105 էջ

Հրաչ Բայադյան

Մշակույթ եւ տեխնոլոգիա | Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 134 էջ

Հրաչ Բայադյան

Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն | «Վան Արյան» հրատ., Երեւան, 2000, 267 էջ
 

Article

Hrach Bayadyan

,,The Soviet Sixsties: Forms of Cultural Resistance,, in Sweet Sixsties 2014 | Specters and Spirits of a Parallei Avand - Garde, ed. Georg Schollhammer, Stemberg Press, Berlin, 2014, pp. 449 - 464

Հրաչ Բայադյան

Հրանտ Մաթեւոսյանի հրապարակախոսությունը | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Ն. Մարտիրոսյան), Պրակ ԺԲ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2012, 5-9

Հրաչ Բայադյան

Այլակերպման մղումը. ժամանակակից տեխնոլոգիական հոլովույթի ընկալումը Հրանտ Մաթեւոսյանի ստեղծագործության մեջ | Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 66-88

Հրաչ Բայադյան

Նոր մեդիա և ժուռնալիստական կրթություն | Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 57 - 60

Hrach Bayadyan

“Boredom” in Atlas of Transformation | edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 88-93.

Hrach Bayadyan

“Hierarchy” in Atlas of Transformation | edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 239-243.

Հրաչ Բայադյան

Հայության` որպես արդիական ազգի գաղափարը Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 26 - 39

Hrach Bayadyan

New Social Order and change in media Landscape 2009 | Publik Speres After Sozializm, intellect books, 2 - 3 February, Bristol /UK/, Chicago /USA/, 2009, p. 111 - 118

Հրաչ Բայադյան

Խորհրդահայ ինքնությունը և դրա մշակութային ներկայացումը | Պատմության հարցեր /տարեգիրք/, Երևան, 2009, էջ 102 - 117

Հրաչ Բայադյան

Նոր տեղեկատվամիջոցներ և տեղեկատվական հասարակություն | «Նորավանք» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2009, էջ 3 - 21

Г. Баядян

“Воображая прошлое” | Художественный журнал, 65/66, 2007, ст. 85-96

Hrach Bayadyan

“Soviet Armenian Identity and Cultural Representation” in Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and Caucasian States | edited by Tsypylma Darieva and Wolfgang Kaschuba, Campus Verlag, Frankfurt / New York, 2007: 205-219.

Հրաչ Բայադյան

Նոր մեդիա. փոփոխվող հեռանկարներ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Ը, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2007, 59-74

Հրաչ Բայադյան

Մեդիամշակույթի կացությունը ետխորհրդային Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 3-14

Հրաչ Բայադյան

Գաղափարաբանությունը կինոյում եւ կինոյի գաղափարաբանությունը ըստ «Խումհար» վիպակի | Մաթեւոսյանական ընթերցումներ (խմբ. Ա. Եղիազարյան եւ Վ. Գաբրիելյան), Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 163-169

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական հասարակության նախադրյալները Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 57-62

Հրաչ Բայադյան

Տեխնոլոգիայի տեղափոխում եւ մշակութային ինքնություն. Հայաստանը Եվրոպայի եւ ԱՊՀ միջեւ | Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 204-215

Հրաչ Բայադյան

Բալկանյան ինքնություն եւ ներկայացում | Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 216-227

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների մշակման եւ յուրացման հարցեր | հարցադրման շրջանակը, Գարուն, 10, 2003, 4-8

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները եւ դրանց մասին պատմող խոսքը Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Դ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 140-147

Հրաչ Բայադյան

Նորագույն միտումներ տեխնոլոգիայի փիլիսոփայության մեջ | Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 200-240

Հրաչ Բայադյան

Լրագրություն եւ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Գ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2002, 12-17

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական հասարակության եզրագծին. Հայաստանը ԱՊՀ-ի եւ Եվրոպայի միջեւ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Բ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2001, 3-10