Hayk S. Martirosyan
Biography
Education
1986 - 1996: №192 school
1996 - 2000: Yerevan State University, Law Department, Bachelor (with red diploma)
2000 - 2002: Awarded the Master’s Degree of Jurisprudense in the field of "Jurisprudence,Title of Magisterate
Thesis - "Procedure Independence of Investigator"
2002: Postgraduate of Yerevan State University, Law Department, Title of Dissertation,The Development of Organization of Preinvestigatory Bodies in three republics of Armenia
2005: PHD

Languages
Armenian, English, Russian

Other Skills
Computer: Winword, Excel, Access, Internet, Irtek

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Hayk S. Martirosyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Book

Մ. Հ. Սամսոնի

Իրավաստեղծագործության հիմունքներ առարկայից | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 88 էջ
 

Article

Հայկ Մարտիրոսյան

Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ | Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հանրային կառավարման համակարգային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 41-48 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հասարակական կարծիքի դերակատարումն իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 43-52 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հասարակական ներգործության մեխանիզմները իրավասահմանման գործընթացի նկատմամբ | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 4-12 |

Մ. Հ. Սամսոնի

Հասարակական գործոնների ազդեցությունը իրավասահմանման գործընթացի վրա | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 273-286
1   2   3   4  |  See all