Haykanoush A. Sharuryan
Biography
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Շարուրյան Հայկանուշ

Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն | Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ

Հ. Շարուրյան

Interpretation: The hierarchy of interpretation | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262

H. Sharuryan, N. Melkonyan, N. Hayrapetyan

Linguistics in Practice | Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100 |

H. Sharuryan

English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms | Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006

Հ. Շարուրյան

Ջեյմս Ջոյս, «Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում» | «Հույս և սեր» հրատ., Երևան, 2006
1   2  |  See all
 

Article

Հ. Ա. Շարուրյան

Հիսուս Քրիստոսի կերպարը հայ և ամերիկյան գրականության մեջ (համեմատական քննություն) | Հայագիտական հանդես N 1( 25) Երևան, 2014, էջ 74-89

Հ. Ա. Շարուրյան

Քրիստոսի կերպարի մեկնաբանությունը ամերիկյան գրականության մեջ | 21st Century Challenges in Philology and Foregn Language Teaching: From Theory to Practice, Российско-Армянский (Славянский) Университет, изд. Ереван-2014

Հ. Ա. Շարուրյան

Էքզիստենցիալիզմը ամերիկյան գրականության մեջ | Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. համալսարան Հայագիտական հանդես N 3- 4 ( 23-24) Երևան, 2013, էջ 87-96

Հ. Շարուրյան

Creation of Male Personages (Norman Mailer VS James Joyce) | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 71-81

Հայկանուշ Շարուրյան

Վիլյամ Սարոյանը հուշագիր | «Նոր-Դար » Երևան, թիվ 1-2, 2009
1   2   3   4   5   6  |  See all