Haykanoush A. Sharuryan
Biography
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Հայկանուշ Շարուրյան

«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում | Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ |

Շարուրյան Հայկանուշ

Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն | Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ

Հ. Շարուրյան

Interpretation: The hierarchy of interpretation | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262

H. Sharuryan, N. Melkonyan, N. Hayrapetyan

Linguistics in Practice | Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100 |

H. Sharuryan

English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms | Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006
1   2  |  See all
 

Article

Հ. Ա. Շարուրյան

Ապոկրիֆային Ավետարանի մոտիվները Էրիկ-Էմանուել Շմիդտի «Ավետարան ըստ Պիղատոսի» վեպում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 117-122 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Երազի հոգեբանական գործառույթները գեղարվեստական արձակում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (31), ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, էջ 39-46 |

Հ. Ա. Շարուրյան

Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում | «Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երևան, 2015, էջ 102-111

Հ. Ա. Շարուրյան

Ժոզե դե Սոզա Սարամագոյի աղմկահարույց վեպը | Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, Գիտ. հոդվածների ժողովածու, պրակ. Զ, Երևան, «Լինգվա», 2015, էջ, 194-208

Հ. Ա. Շարուրյան

Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, թիվ 2 (50), 270-279 էջ
1   2   3   4   5   6   7  |  See all