Heghine S. Grigoryan
Biography
Education:
2003 - 2007: Yerevan State University (YSU) Faculty of Law, Bachelor degree, diploma (Hons)
2007 - 2009: Yerevan State University (YSU) Faculty of Law, Master degree
2009 - 2013: Yerevan State University, PhD

Academic degree and academic rank
PhD in Law

PhD thesis
Legal Aspects of Implication of Environmental Insurance in the Republic of Armenia
Specialization – 00.02 – “Public Law”

Research Areas
economic tools of natural resources use and environmental protection, environmental insurance, access to environmental information, public participation in environmental decision-making, environmental impact assessment, legal regulation of specially protected natural areas, mining law, forest law

Teaching interest
Environmental Law of the Republic of Armenia (RA), Land Law of the Republic of Armenia (RA)

Work experience
2011 – present: Member of the Aarhus Convention Compliance Committee
2010 – present: Lecturer at the Chair of Civil Procedure of YSU
2008 – present: Lawyer at “Environmental Public Advocacy Center” NGO
2008 – present: Research Fellow at Environmental Law Resource Center of YSU
2003 – 2008: Legal adviser, “HERINE” LLC

Professional membership
Member of the Armenian Bar Association

Languages
Armenian, English, Russian and French

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)
h.hakhverdyan@ysu.am

Heghine S. Grigoryan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Գոռ Մովսիսյան, Laura T. Petrossiantz

Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence | IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49

Հ. Ս. Հախվերդյան, Գ. Ս. Մովսիսյան

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության ուղեցույց | «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ

Հեղինե Հախվերդյան , Գենիկ Մովսիսյան, Գայանե Միրզոյան, Նվարդ Գևորգյան, Լալա Մնեյան, Սիրանույշ Կարապետյան, Մարգարիտա Խաչատրյան, Էմմա Բարսեղյան, Էմմա Մելքոնյան, Մանյա Գևորգյան, Անահիտ Ղարիբյան, Գայանե Բուլդոյան

Միտք սերմանի՛ր, ծառ տնկի՛ր (բնապահպանական կրթության ձեռնարկ ուսուցիչների համար) | Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Նոյյան Տապան» հրատ., Երևան, 2010, 206 էջ

Իսկոյան Ա.Բ. , Մովսիսյան Գ.Ս., Հախվերդյան Հ.Ս.

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու) | Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ
 

Article

Հեղինե Գրիգորյան

Պլաստիկ շշերի դեպոզիտային համակարգի կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում. Իրավական կարգավորման որոշ հարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 183-202 |

Հեղինե Գրիգորյան

Ջրօգտագործման թույլտվությունների ինստիտուտը ՀՀ-ում․ հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2) 276-291 էջ, 2018

Հեղինե Հախվերդյան

Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ծառայություններ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից․ վտանգված ապահովություն, թե՞ արդյունավետ լուծում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 359-376 |

Հեղինե Հախվերդյան

Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար | Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23 |

Heghine Hakhverdyan, Aida Iskoyan, Laura Petrossiantz

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia | IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
1   2   3  |  See all
 

Thesis

Հեղինե Հախվերդյան

О превентивной функции экологического страхования | «Եվրասիական ինտեգրացիա. իրավական և կրթական ասպեկտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (Նովոսիբիրսկ, 3-5 դեկտեմբերի), 2015, 150-151 էջ