Henrik A. Babayan
Biography
Education
2009: Member of the Russian Academy of Natural Sciences, Academician
1989: Associate Professor
1983: Geodesy, air-photography and cartography institute of Moscow, diploma of the candidate of Technical Sciences
1957 - 1962: Geodesy, air-photography and cartography institute of Moscow, Post-graduate course
1957 - 1962: Yerevan polytechnic institute, Faculty of construction

Professional experience
1987: Yerevan State University, Faculty of Geography, department of “Cartography and geomorphology”, lecturer

Scale of professional interests
1987: State Prize Laureate of the RA in the sphere of science and technics

Languages
Russian (excellent)

Henrik A. Babayan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Book

Բաբայան Հ.Ա., Մանուկյան Ն.Վ.

Քարտեզների գեոդեզիական հիմք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2012, 34 էջ

Հ.Ա.Բաբայան , Վ.Ա.Մեթանջյան , Պ.Ս. Էֆենդյան

«Գեոդեզիա» (Մաս II) | Ուսումնական ձեռնարկ ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 185 էջ

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա. Մեթանջյան, Պ.Ս. Էֆենդյան

Գեոդեզիա (Մաս I) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 167 էջ

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա.Մեթանջյան

Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (երկրորդ մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա.Մեթանջյան

Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (առաջին մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003
1   2  |  See all
 

Article

Հ. Ա. Բաբայան, Ե. Ս. Մանուկյան

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301

Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային թափոնների հիմնահարցը և նրա լուծման ուղիներ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական: 2012, էջ 174-179

Հ.Ա.Բաբայան, Պ.Ս. Էֆենդյան, Վ.Ա. Մեթանջյան

Գեոդեզիա (Մաս III) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 154 էջ

Նահապետյան Ս.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը | «Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155

Ա. Պոտոսյան, Հ.Բաբայան, Մ.Մանասյան

Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ
 

Patent

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050