Article

,

Великие державы, Оттоманская империя и армяне во французских архивах (1914—1918 гг.). Документы, собранные и представленные Арутюном Бейлеряном (Մեծ տերությունները, Օսմանյան կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական արխիվներում (1914—1918 թթ.). Հարություն Բեյլերյանի հավաքած և ներկայացրած վավերագրերը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 222-233 |

,

Очерки Истории Турции (Ակնարկներ Թուրքիայի պատմության) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 263-266 |

,

Д-р Салахи Р. Сониель. Переселение армян. Документы (Դ-ր Սալահի Ռ. Սոնիել. Հայերի վերաբնակեցումը. փաստաթղթեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (48), Երևան 1982թ., էջ 210-215 |

,

Նեշիդե Քերեմ Դեմիր, Հայկական հարցը Թուրքիայում. Սպանվածի պատմածները իր մորը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 189-191 |

1878 թ. Սան-Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիրը և անգլիական դիվանագիտությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (34), Երևան 1978թ., էջ 83-106 |